Klijenti

U dosadašnjem poslovanju, kompanija je angažovana na obradi poslovne dokumentacije za preko 300 klijenata raznih djelatnosti.

Prema tome, refentnu listu listu možemo podijeliti u sledeće grupe:

Kontaktirajte nas

Crna Gora

   Telefon : +382 31 331 860

   Fax : +382 31 331 950

   Email : office@bencomltd.com

Srbija

   Telefon : +381 11 328 49 83

   Fax : +381 11 328 49 50

   Email : office.bg@bencomltd.com