Struktura kompanije

Naš tim

“Bencom” d.o.o. ima četrdeset stalno zaposlenih radnika, od kojih je većina sa završenom visokom i višom školom, ekonomske struke.

Cjelokupan tim nudi profesionalni pristup i saradnju zasnovanu na stručnosti i preciznosti.

Visoki stepen specijalizacije održavamo organizovanjem različitih oblika stručnog usavršavanja, čime se prate visoki zahtjevi privrede i poslovanja. U tom smislu, dio naših zaposlenih pohađa postdiplomske studije iz oblasti računovodstva, revizije i poslovnih finansija na univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Naš tim čine vrhunski obučeni profesionalci koji su usvojili najviši etički kodeks poslovanja.

 

Sektori poslovanja

Za efikasno sprovođenje računovodstvenih propisa, “Bencom” je postavio organizacionu strukturu kojom su sve aktivnosti Društva definisane kroz više sektora poslovanja:

  • Računovodstvo i finansije
  • Računovodstvo - tehnička pitanja
  • Računovodstvo - organizaciona pitanja
  • Pravni sektor
  • Konsalting i marketing
  • Protokol
  • Projektovanje IT sistema 

Ovakvom strukturom pospješuje se i kvalitet sprovođenja strateških i operativnih odluka, kao i sposobnost kompanije da na vrijeme uoči i prilagodi se promjenama u poslovnom okruženju. 

 

Način poslovanja

Društvo za knjigovodstvo, računovodstvo i poslovne usluge “Bencom” d.o.o. Herceg Novi je svojom dugogodišnjom praksom u radu sa klijentima kreirao poseban način poslovanja koji obezbjeđuje visok kvalitet usluge.

Uvažavajući poslovne potrebe naših klijenata, poslovanje se zasniva na brzini odgovora agencije na potrebe klijenata, uz konstantnu razmjenu potrebnih informacija između državnih institucija, poslovnih banaka i poslovnih partnera.

Cilj kompanije je da brigu o finansijskom poslovanju preuzme na sebe i da klijentu pruži potpunu sigurnost u pogledu zakonskog poslovanja. Pored garantovane usluge usklađene sa zakonskim propisima, u svom radu pratimo i sve savremene publikacije i propise koji su važni za naše klijente, čime pružamo pravovremenu informaciju o novostima bitnim za poslovanje naših klijenata.

Sa svakim klijentom stvaramo posebnu komunikaciju i neku vrstu identifikacije sa problemima i potrebama firme. Tim pristupom možemo pružiti jasnu i preciznu podršku i na najbolji način izaći u susret njihovim potrebama.

Obrada dokumentacije vrši se na 35 računara, uz posjedovanje svih sertifikata i licenci od strane »Microsoft«-a.

Kao rezultat petnaestogodišnjeg poslovanja i brojnih unapređivanja, razvili smo izuzetno kvalitetan softver i pouzdan programski paket za računovodstvo i obradu podataka.

Kontaktirajte nas

Crna Gora

   Telefon : +382 31 331 860

   Fax : +382 31 331 950

   Email : office@bencomltd.com

Srbija

   Telefon : +381 64 65 87 016
                      +381 11 22 23 092

   Email : office.bg@bencomltd.com