Linkovi

Polazeći od pretpostavke da savremene poslovne procese karakteriše brz protok informacija i povećanje zahtjeva poslovnih partnera, u smislu profesionalne, efikasne i brze usluge, a sa ciljem zajedničkog i obostrano zadovoljavajućeg odnosa i postignutih rezultata, predstavljamo Vam katalog korisnih linkova, koji smo organizovali u pet kategorija:

 

Institucije

 

Tržište kapitala

 

Tržište finansija

 

 Međunarodne finansijske institucije

 

Ostali korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Crna Gora

   Telefon : +382 31 331 860

   Fax : +382 31 331 950

   Email : office@bencomltd.com

Srbija

   Telefon : +381 11 328 49 83

   Fax : +381 11 328 49 50

   Email : office.bg@bencomltd.com